Workshop sportovní kardiologie

Snad poprvé v České republice samostatná odborná akce na téma sportovní kardiologie.  Dne 16.4.2018 pořádá Komplexní kardiovaskulární centrum VFN a II. a III. interní klinika VFN a 1. LF UK za odborné podpory Pracovní skupiny preventivní kardiologie České kardiologické společnosti a České společnosti tělovýchovného lékařství Workshop sportovní kardiologie.

Pokračovat ve čtení „Workshop sportovní kardiologie“