Sport a ateroskleroza – čeho je moc, toho je příliš ?

Skupina holandských investigátorů pod vedením Vincenta Aengevaerena publikovala vloni v Circulation(u) (2017; 136(2):138–48) práci, která sledovala výskyt aterosklerozy ve vztahu k intezintě cvičení u mužů středního věku se „šokujícími“ výsledky.

Ateroskleroza byla hodnocena pomocí koronárního angioCT ( měřeno tzv. kalciové score a stanovení typu aterosklerotické léze), intenzita cvičení vyjádřena v MET minutách za týden.

Ve skupině nejintenzivněji sportujících mužů ( více než 2000 METmin/týden)  byla ateroskleroza vyjádřená pomocí kalciového score o více než 50 % častější. Dobrou zprávou ale je fakt, že u těchto sportovců dominují aterosklerotické pláty kalcifikované. Tedy stabilní, které nejsou spojené s akutními formami ICHS, jako je infarkt myokardu či náhlá srdeční smrt.

Jaké je vysvětlení … sami autoři udávají, že neví. Navrhují několik hypotéz.

1. zvýšená tepová frekvence srdce vede k intenzivnějšímu “ ohýbání“ koronárních cév narušujících laminární proudení krve s akcelerací aterosklerozy

2. zvýšení nitrokoronárního tlaku v průběhu cvičení

3. zvýšené hladiny parathormonu v důsledku intenzivnějšího cvičení

4. vliv hypomagnesemie

Odkaz na článek: http://circ.ahajournals.org/content/136/2/138

The relationship between lifelong exercise volume and coronary atherosclerosis in athletes

Circulation 2017; 136(2):138–48

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *