Náhlá srdeční smrt sportovce: co nyní víme

V lednovém čísle JACC Heart Failure vyšel přehledový článek o náhlé srdeční smrti sportovce.  Předmětem zájmu zůstává stále nejčastější příčina náhlé srdeční smrti – SADS/SUD. Velká pozornost je pak kladena na rozvoj EAP s výcvikem first reponders.

Navzdory dlohodobému výzkumu na poli náhlé srdeční smrti stále nevíme příčinu náhlého úmrtí 1/4-1/3 sportovců.

Proč – jednak náhlá srdeční smrt je velmi raritní, valíruje dle jednotlivých publikací mezi 0,4-4/100000 ročně. Dále – příčiny jsou velmi heterogenní, jak vidíme na obrázku který porovnává příčiny NSS v jednotlivých databázích.

Jak vidíte, stále velké procento tvoří SUD ( sudden unexplained death) jinak také nazývaný SADS (sudden arrhythmic death syndrome).

Dokud nebudeme schopní všeny smrti předvídat, musíem se na ně naučit reagovat. Přenést možnost záchrany života k sportovci. proto je vyzýváno k tvorbě EAP (EMERGENCY ACTION PLANS). Tedy komplex informací, postupů, technického i personálního vybavení sportovišť či klubů, které má zajištit optimální péči o sportovce v akutním ohrožení života. Důraz je kladen na výcvik tzv. first responders … tedy kohokoliv, kdo má být svědkem náhlého ohrožení života tak, aby uměl adekvátně reagovat … tedy najít a užít AED ( automatický externí defibriátor), kominukovat se složkami záchraného systému, stejně tak jako komunikovat uvnitř svého týmu  tom, co se děje a co dělat.

Osobně se mi líbí infografika, která zobrazuje komplex péče o kardiovaskulárno zdraví  sportovce, co vy na to ?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *