EKG atlas

Pozor, EKG atla je právě vyvíjen, neber tyto stránky zatím vážně !!!

 • Všechny
 • Normální EKG nález
 • Hraniční EKG nález
 • Abnormální EKG nález
 • AVB I.
 • AVB II. Wenckebach
 • Časná repolarizace
 • iRBBB
 • Junkční rytmus
 • Negativní T vlna ve V1-V3 (12-16 let)
 • Síňová ektopie
 • Sinusová bradykardie
 • Voltážová kritéria
 • Deviace osy doleva
 • Deviace osy doprava
 • RBBB
 • Zvětšení pravé síně
 • Zvětšení levé síně
 • AVB II. Mobitz
 • AVB III
 • Brugada syndrom typ I
 • KES
 • LBBB
 • Prodloužený QT interval
 • Patologická Q vlna
 • PR interval nad 400 ms
 • Komorová preexcitace
 • Sinusová bradykardie
 • Deprese ST segmentu
 • Vlna epsilon