EKG sportovce

Při hodnocení EKG je nutné mít na zřeteli 1 zásadní fakt. Sport mění srdce a proto sportovci mají jiné EKG, než běžní “ smrtelníci“. Jsou data ( M. Brosnan, 2014) … čím více sportovní aktivity, tím vyšší výskyt “ patologických“ změn na EKG.

Ke snížení falešně pozitivních nálezů je správné hodnotit EKG sportovce za užití kriterií, které odlišují nálezy u sportovců neznačící riziko srdečního postižení od nálezů patologických.

Revidovaná Seattleská kriteria a nejnovější International kriteria pracují s pojmem hraniční nález na EKG “ border line ECG findings“. Pokud je pacient asymptomatický a má negativí rodinnou anamnézu, pak 1 takový nález neindikuje sportovce k dalšímu dovyšetření.

Prezentaci o hodnocení EKG sportovce dle tzv. “ International kriterií “ 2017 – stahuj zde

 

 

 

Výuková videa hodnocení EKG od nestora sportovní kardiologie ( dr. Antonio Pellicia) následují. POZOR … jedná se o užití starší, tzv. revidovaných seattleských kriterií. Přenášku o international kriteriích v češtině výše, nebo zde.